Manična depresija

Manična depresija, takodje poznata i kao “Bipolarna bolest” je psihijatrijsko oboljenje koje se karakteriše ekstremnim promenama raspoloženja (uzbudjenje i depresija) koja se javljaju naizmenično a sa normalnim fazama izmedju ovih epizoda. Ovo može prozrokovati velike probleme u oblasti zdravlja individue generalno kao i teške poremećaje u njenom sveukupnom funkcionisanju.Continue reading

Kontakt

    Dr PhD Vesna Ivanisevic E-mail: vesna@londonbridge.rs Phone: +381 64 2367 286   Skype: +381 64 2367 286 Whatsapp : +381 64 2367 286 Viber: +381 64 2367 286

Scroll to top