Agorafobija

Agorafobija je psihološki poremećaj koji karakteriše iracionalan strah i određenim situacijama i okruženju. To nije jednostavna fobija već medjuzavisna grupa straha i fobija. To je strah od otvorenog prostora, strah od “biti sam u grupi stranaca”, strah od putovanja avionom, strah od gomile ljudi.

U stvari, ove situacije ukazuju da postoji strah od moguće nesposobnosti da pobegnu na “sigurno” mesto.

 

Agorafobija: incidenca, uzrast, pol

Agorafobija je jedna od najčešće zastupljenih fobija u opštoj populaciji. Veoma se retko javlja kod dece; obično se pojavljuje u adolescenciji. Čini se da žene koje potiču iz niže socio-ekonomske sfere imaju višu predilekciju za agorafobiju.

 

Znaci i simptomi agorafobije: Dijagnoza

Simptomi agorafobije mogu vrlo negativno da utišu na svakodnevni život obolelog. Jedna od najčešćih karakteristika su panični napadi koji se javljaju u posebnim situacijama. Za vreme paničnog napada pacijent se žali na bolove u grudima, teškoce sa disanjem, ubrzan rad srca, bolove u stomaku, suva usta. Oboleli pokušava da izbegava javna mesta kao sto su bioskopi, holovi, pijace, trgovi, javni prevoz a u ekstremnim slučajevima mogu postati potpuno vezani za kuću do mere da je uopšte ne napuštaju. Ovakav iracionalni strah u znatnoj meri ugrozava kvalitet zivota.

Kod osobe koja pati od agorafobije se mogu javiti i znaci depresije.

 

Uzroci i prevencija agorafobije

Izgleda da ne postoje absolutno jasni uzroci koji dovode do agorafobije ali neki faktori rizika mogu doprineti nastanku fobija. Psihološki problem iz prošlosti kao sto je traumatsko detinjstvo ili zloupotreba droga moze da dovede do razvoja agorafobije u budućnosti. Genetska predispozicija može takođe imati veliku ulogu. Ženski adolescenti su predisponirani za agorafobiju. Obično se kod većine onih koji ispoljavaju znake agorafobije javljaju istovremeno i drugi anksiozni poremećaji.

 

Agorafobija: Komplikacije

Jedna od najčešćih problema sa kojima se osoba koja pati od agorafobije suočava je nedostatak samopouzdanja. Ove osobe se vrlo često izoluju a ponekada mogu ispoljiti i suicidalne tendencije.

 

Agorafobija: Lečenje

U lečenju ove bolesti se savetuje da je neophodno posetiti psihijatra. Antidepresivi, lekovi za lečenje anksioznosti kao i lekovi za smirenje se mogu preporučiti. Međutim, u svakom slučaju je pacijenta neophodno uputiti na psihoterapiju. Kognitivno-bihevioralna terapija je terapija izbora u kojoj se pacijent motiviše da redukuje negativne simptome, anksiozni stav i lako odustajanje od borbe. U terapiju je potrebno uključiti celu porodicu.

 

Scroll to top