Vaš Onlajn Psihijatar

Dr Vesna Ivanišević

IZABERITE

Izaberite datum i vreme koji Vam odgovara.

Obaberite način komunikacije.

Pošaljite nam ostale podatke.

 

POTVRDITE

Uskoro ćemo Vam se javiti i

Potvrditi datum i vreme.

Takođe ćete dobiti račun za plaćanje.

 

POČNITE

Tretman u dogovoreno vreme.

Na način koji ste odabrali.

I sa mesta koje Vam odgovara.

 

Psihološki tretmani

Anksioznost

Anksioznost je danas vrlo česta pojava. Kada ste mnogo zabrinuti i kada anksioznost počne da negativno utiče na vaš svakodnevni život možda će vam biti potrebna antianksiozna terapija. Uzrok vaseg anksioznog poremećaja mogu biti fobije kao što su strah od insekata ili zatvorenog prostora, obsesivno-kompulsivni poremecaj (OKP), socijalna fobija ili socijalna anksioznost, panični poremećaj, post-traumatsko stresni poremećaj ili generalno-anksiozna bolest. Continue reading

Rezilijentnost i kako je steći

Rezilientnost je po definiciji sposobnost brzog oporavka od teškoca, otpornost, čvrstina; u fizičkom smislu bi se moglo reći da je to sposobnost tela koje je fizički pritisnuto i deformisano da povrati svoju veličinu i oblik a u psihološkom smislu rezilijentnost je sposobnost oporavka ili adaptacije na promenu tj nepovoljnu okolnost.Tokom rada na svojoj rezilijentnosti sa terapeutom ćete steći rezilijentne veštine koje će vam omogućiti da se lakše i na zdrav način borite sa životnim teškoćama. Continue reading

Depresija

Reč “depresija” se koristi kako da opiše stanje generalnog neraspoloženja, nemotivisanosti i gubitka interesa ali isto tako i da opiše stanje bolesti tj. prave kliničke depresije. Nije uvek lako napraviti ovu razliku, posebno ne laicima, izmedju nekoga ko se samo oseća neraspoloženim i nekoga ko zaista boluje od kliničke depresije koja traje i ozbiljno utiče na njegovo svakodnevno funkcionisanje. Depresija je cesta bolest u generalnoj populaciji. Continue reading

Dr Vesna Ivanišević

 

Dr Vesna Ivanišević je doktor psihijatrije sa 36-godisnjim iskustvom koje je stekla radeći u Srbiji, Novom Zelandu i u Velikoj Britaniji. Studije medicine je završila na Univerzitetu u Beogradu a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije je položila 1986. godine.

Doktorsku tezu je odbranila 1992.godine na Vojno Medicinskoj Akademiji

Dr sci med Vesna Ivanišević je psihijatar registrovana kod Lekarske Komore Srbije, General Medical Council-a Velike Britanije i Medical Council-a Novog Zelanda. Član je Srpskog Lekarskog Društva, Kraljevskog Koledža Psihijatara Velike Britanije i Kraljevskog Koledža Psihijatara Australije i Novog Zelanda.

KONTAKT

 

Dobrodosli (#4)

 

Dr PhD Vesna Ivanišević

E-mail: vesna@londonbridge.rs

  Telefon: +381 64 2367 286

Skype: +381 64 2367 286

Whatsapp : +381 64 2367 286

Viber: +381 64 2367 286