Anksioznost

Anksioznost je danas vrlo česta pojava. Kada ste mnogo zabrinuti i kada anksioznost počne da negativno utiče na vaš svakodnevni život možda će vam biti potrebna antianksiozna terapija. Uzrok vaseg anksioznog poremećaja mogu biti fobije kao što su strah od insekata ili zatvorenog prostora, obsesivno-kompulsivni poremecaj (OKP), socijalna fobija ili socijalna anksioznost, panični poremećaj, post-traumatsko stresni poremećaj ili generalno-anksiozna bolest.Continue reading

Rezilijentnost i kako je steći

Rezilientnost je po definiciji sposobnost brzog oporavka od teškoca, otpornost, čvrstina; u fizičkom smislu bi se moglo reći da je to sposobnost tela koje je fizički pritisnuto i deformisano da povrati svoju veličinu i oblik a u psihološkom smislu rezilijentnost je sposobnost oporavka ili adaptacije na promenu tj nepovoljnu okolnost.Tokom rada na svojoj rezilijentnosti sa terapeutom ćete steći rezilijentne veštine koje će vam omogućiti da se lakše i na zdrav način borite sa životnim teškoćama.Continue reading

Depresija

Reč “depresija” se koristi kako da opiše stanje generalnog neraspoloženja, nemotivisanosti i gubitka interesa ali isto tako i da opiše stanje bolesti tj. prave kliničke depresije. Nije uvek lako napraviti ovu razliku, posebno ne laicima, izmedju nekoga ko se samo oseća neraspoloženim i nekoga ko zaista boluje od kliničke depresije koja traje i ozbiljno utiče na njegovo svakodnevno funkcionisanje. Depresija je cesta bolest u generalnoj populaciji.Continue reading

Shizofrenija

Shizofrenija je hronični mentalni poremećaj (psihoza) koja se karakteriše iluzijama, halucinacijama (slušne, vidne, itd.) i nedostatkom uvida u bolest. Tipično, počinje u mladosti i u velikoj meri ometa privatni i profesionalni život obolelog ali i porodicu i čitavo društvo jer su dugotrajno lečenje, česte hospitalizacije, odsustvovanje s posla i invalidnost problemi od opšteg značaja.Continue reading

Blagi Kognitivni Poremećaj

Blagi Kognitivni poremećaj predstavlja granično stanje između normalnog starenja i demencije. Ovo stanje ne predstavlja bolest, već sindrom koji se ispoljava primetnim padom kognitivnih sposobnosti uključujući pamćenje i sposobnost rezonovanja. Osoba sa Blagim Kognitivnim Poremećajem je pod povišenim rizikom da razvije Alzheimerovu bolest ili neki drugi tip Demencije.Continue reading

Panični napad/poremećaj

Panični napad je iznenadna pojava intenzivnog straha i zabrinutosti u situacijama kada realno nema razloga za tako nešto. Ove emocije su obično praćene fizičkim simptomima kao što su: lupanje srca, nedostatak vazduha, mučnina, znojenje, drhtavica, vrtoglavica, bolovi u grudima.U proseku 1 osoba u 10 doživljava panične napade i mnogi od njih nauče kako da se s njima nose i bez traženja stručne pomoći.Continue reading

Agorafobija

Agorafobija je psihološki poremećaj koji karakteriše iracionalan strah i odredjenim situacijama i okruženju.To nije jednostavna fobija već medjuzavisna grupa straha i fobija. To je strah od otvorenog prostora, strah od “biti sam u grupi stranaca”, strah od putovanja avionom, strah od gomile ljudi. U stvari, ove situacije ukazuju da postoji strah od moguće nesposobnosti da pobegnu na “sigurno” mesto.Continue reading

Stres

Svaki čovek doživljava stres u svakodnevnom zivotu. “Mali stres” je dobar i zdrav za organizam jer ga održava u stanju budnosti koja je neophodna za zdravo funkcionisanje. U stvari, stres pomaže ljudima i priprema ih za životne izazove na koje nailazimo u svakodnevnom životu i koje je teško izbeći. Medjutim, problem nastaje kada je individua izložena mnogim stresnim situacijama i kada one dugo traju.Continue reading

Scroll to top