O meni

Dr Vesna Ivanišević je doktor psihijatrije sa 36-godisnjim iskustvom koje je stekla radeći u Srbiji, Novom Zelandu i u Velikoj Britaniji. Studije medicine je završila na Univerzitetu u Beogradu a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije je položila 1986. godine. Doktorsku tezu je odbranila 1992.godine na Vojno Medicinskoj Akademiji gde je radila 15 godina u Klinici za Neuropsihijatriju.

1996 napusta Srbiju i nastanjuje se u Novom Zelandu gde je radila do 2002 godine kao psihijatar u specijalizovanom psihijatrijskom kriznom timu, multidisciplinarnom timu za mentalno zdravlje u komuni (poliklinički tip rada),  specijalizovanom centru za lečenje poremećaja ličnosti a kasnije i kao načelnik odelenja psihijatrije za Old age (pacijenti od 65 godina I 65+) u Auckland Hospital-u,  prevashodno na lečenju depresije, anksioznosti, psihoza, kognitivnih poremećaja i demencije kao  i psihijatrijskih poremećaja koji se javljaju u sklopu internističkih oboljenja i raznih povreda.

Od 2002 do 2015 radila je kao specijalista psihijatrije u Central North West London Mental Health Foundation Trust jednom od najvećih psihijatrijskih zdravstvenih institucija u Velikoj Britaniji koja pokriva centralnu i severozapadnu teritoriju Londona kao i u “Psychiatry Psychology Consultancy Service”, privatnoj psihijatrijskoj klinici u prestižnom londonskom Harley Street-u gde se posebno bavila lečenjem anksiozno-depresivnih poremecaja, stresa, afektivnih (bipolarnih) bolesti, ranim otkrivanjem psihoticnih poremećaja i demencije.

Od 2015 Dr Vesna Ivanisevic radi kao freelancer u Velikoj Britaniji, Novom Zelandu i Srbiji baveći se pregledima i tretmanima pacijentima starih od 18 godina do 65+ koji boluju od raznih mentalnih poremećaja kao i njhovom prevencijom.

Pregled, konsultacije i tretmani se za sada obavljaju iskljucivo online.

Dr sci med Vesna Ivanišević je psihijatar registrovana kod  Lekarske Komore Srbije, General Medical Council-a Velike Britanije i Medical Council-a Novog Zelanda. Član je Srpskog Lekarskog Društva, Kraljevskog Koledža Psihijatara Velike Britanije i Kraljevskog Koledža Psihijatara Australije i Novog Zelanda.


„London Bridge“ ordinacija nudi širok spektar psihijatrijskih pregleda i tretmana sa ciljem da obezbedi visoki kvalitet usluga.